Product แผ่นรองเท้าปรับสรีระ เท้าแบน

PBS หมอรักษาเท้า โรคเท้าแบน รักษาอาการเท้าผิดรูป แผ่นรองเท้า เท้าแบน รักษาได้

บริการของเรา

1.
บริการตรวจสมรรถภาพการเดินและวิ่ง จากท่าเดิน และการลงน้ำหนัก

2.
ตรวจเช็คสรีรีะส่วนต่างๆของร่างกาย บริเวณ ข่า เอว สะโพก
หลัง ไหล่

3.
ตรวจเช็คโครงสร้างเท้า ความเอียงของฝ่าเท้า และอุ้งเท้า

4.
ตรวจเช็คความเจ็บปวดหรือความไม่สบายตัวตามจุดต่างๆของร่างกาย ว่ามีส่วนไหนได้รับผลกระทบจากต้นเหตุของปัญหาบ้าง

5.
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมคำแนะนำ